måndag 28 december 2009

Namn: Saga Axberg Svensson

Ålder: 25 år

Gör: Etnolog, för tillfället med en avstickare till textilkonsten

Titel: Svart flicka, vit flicka av Joyce Carol Oates

Därför att: Ständigt aktuella ämnen som social tillhörighet, rasmotsättningar, klass och politisk fundamentalism tas upp i denna skildring av 70-talets USA. I klassisk Oates-anda berättas här historien i collegemiljö och hon väljer här att gestalta en större och mer komplex samhällsbild genom att skildra mötet mellan de två flickorna Genna och Minette. Genna, dotter till en vänsterradikal och Minette dotter till en baptistpastor, tvingas att dela rum på skolan, men snart kommer anonyma hot och med rasistiska undertoner till Minette.

I centrum för handlingen står det psykologiska spelet mellan de båda flickorna. Allt i skuggan av de politiska strömmingar som delade landet under perioden för Vietnamkriget. Enligt Oates är vi fångade i den fälla som heter ensamhet just genom vår svårighet att ta till oss det okända och ”den andre” kommer att förbli ”den andre”. Denna bok får oss att se våra kulturellt inlärda uppfattningar om varandra och hur vi är fångade i detta redan från det att vi föds. I Oates värld leder detta mot katastrofen men kanske kan just det perspektivet få oss att hindra den.

Även ett plus för det galet snygga omslaget!

// S

Inga kommentarer: