måndag 23 mars 2009

Bokhandelns stora vårrealisation.Hur var det nu, var det någon som hade ett förslag till lösning på reaproblematiken, eller beslöt vi oss för att lägga en filt över problemet och avvakta till nästa år igen? 

Inga kommentarer: